Star Utsav Serials list

Star Utsav Serials list – Best complete schedule in 2021

Star Utsav Serials List is one of the most asked questions by serial lovers. Star Utsav Telecast the serials that were once telecasted on Star Plus. The channel is Popular for Telecasting the serials that gained a lot of popularity.

The article contains the Star Utsav Serials List with its days, timings, and Star cast, so let us jump into the star Utsav serials list.

Star Utsav Serials list- Sunday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
SL No.TimeStar Utsav Serials listCast
1.12:00 AMTeleproducts
2.2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3.3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4.6:00 AMTeleproducts
5.7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7.11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8.1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati.
9.4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12. 11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

Star Utsav Serials list – Monday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
Sl no.TimeStar Utsav Serials listCast
  1. 12:00 AMTeleproducts
2. 2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3. 3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4. 6:00 AMTeleproducts
5. 7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7. 11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8. 1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati
9. 4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12.11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

Star Utsav Serials list  – Tuesday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
Sl No.TimeStar Utsav Serials listCast
1. 12:00 AMTeleproducts
2. 2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3.3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4.6:00 AMTeleproducts
5.7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7.11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8.1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati
9.4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12.11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

Star Utsav Serials list – Wednesday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
Sl No.TimeStar Utsav Serials listCast
1.12:00 AMTeleproducts
2.2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3.3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4.6:00 AMTeleproducts
5.7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7.11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8.1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati
9.4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12.11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

Star Utsav Serials list – Thursday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
Sl No.TimeStar Utsav Serials listCast
1. 12:00 AMTeleproducts
2.2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3.3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4.6:00 AMTeleproducts
5.7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7.11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8.1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati
9.4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12.11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

Star Utsav Serials list – Friday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
Sl No.TimeStar Utsav Serials listCast
1.12:00 AMTeleproducts
2.2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3.3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4.6:00 AMTeleproducts
5.7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel 
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7.11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8.1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati
9.4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12.11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

Star Utsav Serials list – Saturday

Star Utsav Serials list
Image – Star Utsav Serials list
Sl No.TimeStar Utsav Serials listCast
1.12:00 AMTeleproducts
2.2:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
3.3:45 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
4.6:00 AMTeleproducts
5.7:30 AMThe Lords ChallengeJoshua Daniel
6.8:00 AMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
7.11:00 AMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
8.1:00 PMDiya Aur Baati HumDeepika Singh, Anas Rahid, Neelu Vaghela, Kanika Maheshwari, Pooja Singh, Ashok Lokhande, Gautam Gulati
9.4:00 PMMann Kee Awaaz PratigyaPooja Gor, Arhaan Behll, Anupam Shyam, Parvati Sehgal, Avantika Hundal
10.6:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.
11.9:00 PMYeh Rishta Kya Kehlata HaiShivangi Joshi, Moshin Khan, Hina Khan, Karan Mehta, Mohena Singh, Rohan Mehra, Lataa Saberwal, Kanchi Singh, Parul Chauhan, Sonali Verma, Shivansh Kotia, Rhea Sharma, Pankhuri, Pujja Joshi, Shehzad Shaikh, Niddi Uttam, Vishal Dhingra, Sanjeev Seth, Manu Malik, Harsha Khandeparkar, Reem Shaikh, Gaurav Wadhwa, Vaishali Takkar, Sona Vengurlekar, Sanjay Gandhu, Sunita Rajwar
12.11:00 PMSaath Nibhaana SaathiyaDevoleena Bhattacharjee, Rupal Patel, Rucha Hasabnis, Gia Manek, Mohammad Nazim, Vishal Singh, Vandana Vithani, Tany Sharma, Swati Shah, Loveleen Kaur Sasan Lamba, Firoza Khan, Vandana Pathak, Bhanushali Ishant, Amar Upadhyay, Jaya Ojha, Eklavya Ahir, Lira Soni.

 FAQ- Frequently asked questions related to Star Utsav Serials list-

  1. At what time is sath Nibhana Shathiya is telecasted on the weekdays?

    Sath Nibhana Sathiya is telecasted on Star Utsav at the time, 3: 45 am, 8 am, 6 pm, and 11 pm according to the Star Utsav serials list.

  2. What all serials are telecasted on Star Utsav?

    Serials like Sath Nibhana Sathiyan, Yeh Rishta kya kehlata hai, Diya Aur Bati hum, and Mann Ki awaj according to the Star Utsav Serials List.

You cannot copy content of this page